Zoek
Sluit dit zoekvak.

Moratorium

Hulp bij spoedgevallen

Met een moratorium wordt letterlijk een adempauze ingelast om te werken aan het oplossen van de ontstane schuld(en). In de praktijk is vaak sprake van schulden bij meerdere schuldeisers. Gedurende een periode van maximaal 6 maanden wordt geprobeerd een akkoord tot stand te brengen, of een geslaagd verzoek toelating WSNP. Wij nemen de touwtjes in handen, stellen een plan van aanpak op richting die oplossing. Stap 1 is het geven van zekerheid dat de vaste lasten gedurende die 6 maanden stipt worden betaald. Als het overzicht compleet kwijt is kunnen we extra hulpverlening inschakelen, denk aan een budgetbeheerder/beschermingsbewindvoerder, een schuldhulpmaatje, een familierechtadvocaat, een sociaal werker enzovoorts.

De kosten van een moratorium worden vergoed middels een zogeheten toevoeging. Onze kosten worden betaald door de Raad voor Rechtsbijstand, de hulpvrager is een eigen bijdrage verschuldigd. Omdat sprake is van schulden wordt de laagste eigen bijdrage in rekening gebracht. Mogelijk kan voor deze bijdrage bijzondere bijstand worden verkregen.

Aanvullende hulpmiddelen

WSNP

De laatste strohalm voor zicht op een schone lei en een nieuwe start.

Lees meer